Те са атрактивни, устойчиви на променливите метеорологични условия и забележими от далечно разстояние, с най-различно предназначение. Те украсяват вашата фирмена сграда или филиал. Служат за ориентация и пътеводител към всякакви представления на открито, или са репрезентативни и “живи” рекламоносители на вашите продукти или услуги. Фирмените и рекламните знамена се използват в различни големини в зависимост от съответната ситуация и местоположение.
    Рекламните знамена са една от най-впечатляващите рекламни форми.

    Движението на едно развято от вятъра знаме сигнализира и олицетворява красота и динамика. Цветно отпечатани рекламни знамена са учудващо многофункционални и са подходящи не само за рекламни цели: посредством едно отправено напечатано послание знамето се превръща в комуникационно средство и създава един жив и положителен имидж.

    По ваши точни указания ние произвеждаме фирмени знамена в дизайна на вашата фирма и с вашето фирмено лого. Нашите фирмени знамена са една от най-разумните и изгодни възможности за повишаване на оптичното въздействие на вашите фирмени сгради и площи. Модерните фирмени знамена са една истинска радост за окото, като категорично отличават вашата фирма и я издигат на ниво над другите.


    Най-употребяваните формати при вертикалните флагове са:100, 110, 120, 140, 160 см (за ширина) и 200, 300, 400, 500, 600 см (за височина) при дължина на пилона от 5 до 12 м. Като основно правило важи, че височината на знамето трябва да бъде 1/2 от височината на пилона. Интегрираната в самия пилон хоризонтална укрепваща система ( уиндтракър или "следач на вятъра") служи за постигането на перфектна четливост на отпечатаното върху знамето послание дори и при липсата на какъвто и да е вятър.

 

    При класическите флагове един често употребяван размер е 150 см (за ширина) и 100 см (за височина), но естествено приложими са и размери като: 60/40, 100/60, 216/140 см. Много често национални и държавни знамена са произведени в този размер и особено ако се комбинират с вашия корпоративен или фирмен флаг, е необходимо да бъдат еднакви. Правилото за дължината на флага е, че тя при безветрие ( при спуснат флаг ) трябва да е 1/3 от дължината на пилона.

 

    Вертикален флаг или хоругва накратко представлява флаг, който е окачен в долната и горната си част, като тези части са по-къси от другите две. При този вид знамена често употребяван размер е 100, 120, 140, 160 см (за ширина) и 200 до 600 см (за дължина). Най-често в долната и горната част се изработват "джобове", в които се поставят хоризонтално стоящи опъващи щанги, посредством които хоругвата/банерът се изпъва в хоризонтална и вертикална посока. Когато хоругвата е национална, например изобразява Българския трикольор, цветовете имат различна подредба от класическия флаг- изработват се по точно определени правила.